južno vozlišče v peti hiši

Severno vozlišče v Vodnarju / Enajsta hiša, Južno vozlišče v Levu

Severno vozlišče v Vodnarju Nazaj na lekcije duhovnega življenja: Luna na vozlišču v astrologiji Severno vozlišče v Vodnarju in / ali v enajsti hiši S severnim vozliščem v Vodnarju je naše Južno vozlišče v Levu. S severnim vozliščem v enajsti hiši je naše Južno vozlišče v peti hiši. Nekatere težnje po p