južno vozlišče v dvanajsti hiši

Severno vozlišče v Devici / Šesta hiša, Južno vozlišče v Ribah

Severno vozlišče v Devici / Šesta hiša, Južno vozlišče v Ribah Nazaj na lekcije duhovnega življenja: Luna na vozlišču v astrologiji Severno vozlišče v Devici in / ali v Šesti hiši S severnim vozliščem v Devici je naše Južno vozlišče v Ribah. S severnim vozliščem v šesti hiši je naše Južno vozlišče v dvanajsti hiši. Težava tega stališča je, da